Privātuma politika (GDPR)

Mēs zinām, cik svarīga jums ir jūsu personas datu izmantošana, un tāpēc jūsu privātumu uztver ļoti nopietni. Apmeklējot mūsu vietni www.make.id, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.

 

vispārējs

Jūsu personas datus (piemēram, sveiciens, vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, bankas rekvizīti, kredītkartes numurs) mēs apstrādāsim tikai saskaņā ar Vācijas datu aizsardzības likumu noteikumiem. Turpmākie noteikumi informē jūs par personas datu vākšanas, apstrādes un izmantošanas veidu, apjomu un mērķi. Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz mūsu vietnēm. Ja jūs tiekat novirzīts uz citām lapām, izmantojot saites uz mūsu lapām, lūdzu, informējiet sevi par attiecīgo datu apstrādi.

 

I.       Atbildīgās personas vārds un adrese

Persona, kas ir atbildīga datu aizsardzības pamatregulas un citu dalībvalstu datu aizsardzības tiesību aktu nozīmē, kā arī citi datu aizsardzības noteikumi, ir:

 

Firmas N. Šahsijas karšu dizaina studija

Poelchaukamp 12

22301 Hamburga

Vācija

Tālr .: 040 22611462

E-pasts: info@make.id

Tīmekļa vietne: www.make.id

 

II.     Datu aizsardzības inspektora vārds un adrese

Atbildīgais par datu aizsardzību ir arī uzņēmums N. Shahsiah.

 

III.     Vispārīga informācija par datu apstrādi

1.     Personas datu apstrādes apjoms

Principā mēs vācam un izmantojam savu lietotāju personas datus tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams funkcionālas vietnes un mūsu satura un pakalpojumu nodrošināšanai. Mūsu lietotāju personas datu vākšana un izmantošana notiek regulāri tikai ar lietotāja piekrišanu. Izņēmums attiecas uz gadījumiem, kad iepriekšēju piekrišanu nevar iegūt faktu dēļ un datu apstrādi atļauj likums.

 

2.     Juridiskais pamats personas datu apstrādei

Ciktāl mēs iegūstam datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei, Art. 6. punkts 1 lit. ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) kā juridisko pamatu personas datu apstrādei.

Apstrādājot personas datus, kas nepieciešami līguma izpildei, kurā datu subjekts ir puse, Art. 6. punkts 1 lit. b GDPR kā juridisko pamatu. Tas attiecas arī uz apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma darbību veikšanai.

Ciktāl personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības, uz kurām attiecas mūsu uzņēmums, Art. 6. punkts 1 lit. c GDPR kā juridisko pamatu.

Gadījumā, ja datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses prasa personas datu apstrādi, Art. 6. punkts 1 lit. d GDPR kā juridisko pamatu.

Ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, un ja datu subjekta intereses, pamattiesības un brīvības nav virsroku pār pirmajām interesēm, Art. 6. punkts 1 lit. f GDPR kā apstrādes juridisko pamatu.

 

3.     Datu dzēšana un uzglabāšanas ilgums

Datu subjekta personas dati tiks dzēsti vai bloķēti, tiklīdz tiks izdzēsti glabāšanas mērķi. Turklāt šāda uzglabāšana var notikt, ja to paredz Eiropas vai valsts likumdevējs ES regulās, likumos vai citos noteikumos, uz kuriem attiecas pārzinis. Datu bloķēšana vai dzēšana notiek arī tad, kad beidzas minētajos standartos paredzētais glabāšanas laiks, ja vien nav nepieciešams datus turpmāk uzglabāt, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu līgumu.

 

IV.   Mājas lapas nodrošināšana un logfailu izveide

 

1.     Datu apstrādes apraksts un darbības joma

Katru reizi, kad mūsu vietne tiek izmantota, mūsu sistēma automātiski apkopo datus un informāciju no izsaucēja datora datorsistēmas.

Šeit tiek apkopoti šādi dati:

 

 • Informācija par pārlūkprogrammas veidu un versiju
 • Lietotāja operētājsistēma
 • Lietotāja interneta pakalpojumu sniedzējs
 • Lietotāja IP adrese
 • Piekļuves datums un laiks
 • Tīmekļa vietnes, no kurām lietotāja sistēma nonāk mūsu mājas lapā
 • Tīmekļa vietnes, kuras, izmantojot mūsu vietni, piekļūst lietotāja sistēmai

 

Dati tiek saglabāti arī mūsu sistēmas žurnāla failos. Šie dati kopā ar citiem lietotāja personas datiem netiek uzglabāti.

 

2.     Datu apstrādes tiesiskais pamats

Juridiskais pamats datu un žurnālfailu pagaidu glabāšanai ir Art. 6. punkts 1 lit. f GDPR.

 

3.     Datu apstrādes mērķis

IP adreses pagaidu glabāšana sistēmā ir nepieciešama, lai vietne tiktu piegādāta lietotāja datoram. Lai to izdarītu, sesijas laikā lietotāja IP adrese ir jāsaglabā.

 

 

Glabāšana žurnālfailos tiek veikta, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti. Turklāt dati tiek izmantoti, lai optimizētu vietni un nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību. Datu novērtēšana mārketinga nolūkos šajā kontekstā nenotiek.

 

Šajos nolūkos mūsu likumīgā interese par datu apstrādi saskaņā ar Art. 6. punkts 1 lit. f GDPR.

 

4.     Uzglabāšanas ilgums

Dati tiks izdzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami to vākšanai. Datu vākšanas gadījumā tīmekļa vietnes nodrošināšanai tas ir gadījums, kad attiecīgā sesija ir pabeigta.

 

Datu glabāšanas gadījumā žurnālfailos tas notiek pēc ne vairāk kā septiņām dienām. Iespējama papildu krātuve. Šajā gadījumā lietotāju IP adreses tiek dzēstas vai atsvešinātas, tāpēc zvanītāja klienta piešķiršana vairs nav iespējama.

 

5.     Opozīcija un izraidīšanas iespēja

Datu vākšana vietnes nodrošināšanai un datu glabāšana žurnāla datnēs ir būtiska vietnes darbībai. Līdz ar to no lietotāja puses nav pretrunu.

 

V.     Sīkdatņu izmantošana

 

 1. a) Datu apstrādes apraksts un darbības joma

Mūsu vietne izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta faili, kas tiek glabāti interneta pārlūkprogrammā vai lietotāja datorsistēmas interneta pārlūkprogrammā. Kad lietotājs apmeklē vietni, sīkdatne var tikt saglabāta lietotāja operētājsistēmā. Šajā sīkfailā ir raksturīga virkne, kas ļauj pārlūkprogrammu unikāli identificēt, kad vietne tiek atkārtoti atvērta.

 

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu mūsu vietni draudzīgāku lietotājam. Daži mūsu vietnes elementi prasa, lai zvanošā pārlūkprogramma būtu identificēta pat pēc lapas pārtraukuma.

Sīkdatnēs tiek glabāti un pārsūtīti šādi dati:

 

(1)   valodas iestatījumi

(2)   Preces iepirkumu grozā

(3)   pieteikšanās informācija

Turklāt mūsu mājas lapā mēs izmantojam sīkdatnes, kas ļauj analizēt lietotāju pārlūkošanas darbību.

Tādā veidā var nosūtīt šādus datus:

(1)   Ievadītie meklēšanas vienumi

(2)   lapu skatījumu biežums

(3)   Vietnes funkciju izmantošana

 

Šādi savāktie lietotāju dati tiek pseidonimizēti ar tehniskiem piesardzības pasākumiem. Tāpēc datu piešķiršana zvanošajam lietotājam vairs nav iespējama. Dati netiks glabāti kopā ar citiem lietotāju personas datiem.

Piekļūstot mūsu vietnei, lietotāji tiek informēti ar informācijas joslu par sīkdatņu izmantošanu analīzes nolūkos un atsaucas uz šo privātuma politiku. Šajā kontekstā ir arī norāde par to, kā pārlūkprogrammas iestatījumos var novērst sīkdatņu saglabāšanu.

 

 1. b) datu apstrādes tiesiskais pamats

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot sīkdatnes, ir 6. panta 1. punkta lit. f GDPR.

 

 1. c) datu apstrādes mērķis

Tehniski nepieciešamo sīkdatņu izmantošanas mērķis ir atvieglot vietņu izmantošanu lietotājiem. Dažas mūsu vietnes funkcijas nevar piedāvāt, neizmantojot sīkdatnes. Šim nolūkam ir nepieciešams, lai pārlūks tiktu atpazīts pat pēc lapas pārtraukuma.

Mēs pieprasām sīkfailus šādām lietojumprogrammām:

(1)   Iepirkumu grozs

(2)   valodas iestatījumu pieņemšana

(3)   Atcerēties atslēgvārdus

Lietotāju dati, kas savākti, izmantojot tehniski nepieciešamos sīkfailus, netiks izmantoti, lai izveidotu lietotāju profilus.

Analīzes sīkdatņu izmantošana ir paredzēta mūsu vietnes un tās satura kvalitātes uzlabošanai. Izmantojot analīzes sīkfailus, mēs uzzinām, kā vietne tiek izmantota, un tādējādi varam pastāvīgi optimizēt mūsu piedāvājumu, piemēram, meklēšanas vienumus, lapu skatījumu biežumu, vietnes funkciju izmantošanu.

Šajos nolūkos mūsu likumīgā interese par personas datu apstrādi saskaņā ar Art. 6. punkts 1 lit. f GDPR.

 

 1. e) uzglabāšanas ilgums, iebildumi un apglabāšanas iespējas

Sīkdatnes tiek glabātas lietotāja datorā un ar to tiek pārraidītas mūsu pusē. Tādēļ jums kā lietotājam ir pilnīga kontrole pār sīkdatņu izmantošanu. Mainot iestatījumus interneta pārlūkprogrammā, varat atspējot vai ierobežot sīkfailu pārsūtīšanu. Jau saglabātos sīkfailus var izdzēst jebkurā laikā. To var izdarīt arī automātiski. Ja mūsu vietnē tiek atspējotas sīkdatnes, iespējams, nav iespējams pilnībā izmantot visas vietnes funkcijas.

Flash sīkfailu pārsūtīšanu nevar novērst pārlūka iestatījumi, bet gan mainot Flash Player iestatījumus.

 

2. Datu aizsardzība pieteikumos un pieteikšanās procesā

Pārzinis vāc un apstrādā pretendentu personas datus pieteikuma procesa apstrādes nolūkā. Apstrādi var veikt arī elektroniski. Tas jo īpaši notiek, ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz attiecīgos pieteikuma dokumentus kontrolierim elektroniski, piemēram, pa e-pastu vai izmantojot tīmekļa veidlapu, kas pieejama vietnē. Ja kontrolieris noslēdz darba līgumu ar pretendentu, pārsūtītie dati tiks glabāti darba attiecību vajadzībām saskaņā ar likumu. Ja kontrolieris nav noslēdzis darba līgumu ar kandidātu, Piemēram, pieteikuma dokumenti tiks automātiski izdzēsti divus mēnešus pēc lēmuma noraidīšanas paziņošanas, ja dzēšana nav pretrunā ar citām pārziņa likumīgajām interesēm. Citas likumīgas intereses šajā ziņā, piemēram, pierādīšanas pienākums procedūrā saskaņā ar Vispārējo vienlīdzīgas attieksmes likumu (AGG).

 

 

3. Google Analytics lietošanas un izmantošanas konfidencialitātes politika (ar anonimizācijas funkciju)

Pārvaldnieks šajā vietnē ir integrējis Google Analytics komponentu (ar anonimizācijas funkciju). Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums. Tīmekļa analīze ir datu vākšana, vākšana un analīze par vietņu apmeklētāju uzvedību. Cita starpā tīmekļa analīzes dienests apkopo datus, kurā vietnē skartā persona ir nonākusi vietnē (tā sauktie novirzītāji), kurām vietnes apakšlapām tika piekļūts vai cik bieži un kādam uzturēšanās ilgumam apakšlapa tika apskatīta. Tīmekļa analīzi galvenokārt izmanto, lai optimizētu vietni un interneta reklāmas izmaksu un ieguvumu analīzi.

 

Uzņēmuma Google Analytics komponents ir Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV.

 

Pārvaldnieks tīmekļa analīzei, izmantojot Google Analytics, izmanto papildinājumu "_gat._anonymizeIp". Izmantojot šo papildinājumu, Google saīsinās un anonimizēs datu subjekta piekļuves internetam IP adresi, ja piekļuve mūsu vietnei ir no kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas valsts, kas ir Līguma par Eiropas Savienību puse. Ekonomiskā zona.

 

Der Zweck der Google Analytics-Komponentu ist die Analizēt der auf unserer Internetseite uz Besucherströ. Google nutzt mirst gewonnen uz Daten und Informationen unter anderem Dazu, mirst Nutzung unserer Internetseite auszuwert ka um für uns tiešsaistes pārskati, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseite ar aufzeig ka zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite jo CoeflMHeHMe stehen karjeras Dienstleistungen zu Erbring to.

 

Google Analytics izmanto sīkfailu attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā. Kas ir sīkdatnes, jau tika paskaidrots iepriekš. Izmantojot šo sīkfailu, Google ļauj analizēt mūsu vietnes lietojumu. Katru reizi, kad kontrolieris piekļūst vienai no šīs vietnes lapām un ir integrēts Google Analytics komponents, attiecīgā Google Analytics komponents automātiski sāk interneta pārlūku attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā. Lai iesniegtu datus Google tiešsaistes analīzes nolūkos. Šī tehniskā procesa laikā Google saņem zināšanas par personas datiem, piemēram, par attiecīgās personas IP adresi, ko Google cita starpā izmanto:

 

Sīkdatnē tiek glabāta personu identificējoša informācija, piemēram, piekļuves laiks, vieta, no kuras tika veikta piekļuve, un datu subjekta apmeklējumu biežums vietnē. Katru reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, jūsu personiskā informācija, tostarp datu subjekta izmantotā interneta savienojuma IP adrese, tiek pārsūtīta uzņēmumam Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Šo personisko informāciju Google glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Šādus tehniskā procesa laikā savāktos personas datus Google var pārsūtīt trešajām pusēm.

 

Ietekmētā persona jebkurā laikā var novērst sīkfailu iestatīšanu, izmantojot mūsu vietni, kā parādīts iepriekš, izmantojot attiecīgu izmantotā interneta pārlūka iestatījumu, un tādējādi pastāvīgi pretrunā ar sīkfailu iestatīšanu. Šāds izmantotā interneta pārlūka iestatījums arī liegtu Google iestatīt sīkfailu attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt Google Analytics jau iestatīto sīkfailu var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot interneta pārlūku vai citas programmatūras programmas.

 

Turklāt datu subjektam ir iespēja iebilst un novērst Google Analytics ģenerēto datu vākšanu šīs vietnes lietošanai un šo datu apstrādi Google. Lai to izdarītu, personai ir jāielādē un jāinstalē pārlūka papildinājums vietnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Šis pārlūka papildinājums informē Google Analytics, izmantojot JavaScript, ka datus un informāciju par vietņu apmeklējumiem nedrīkst pārsūtīt uz Google Analytics. Pārlūka papildinājuma instalēšanu Google uzskata par pretrunu. Ja datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēma vēlāk tiek izdzēsta, formatēta vai pārinstalēta, skartajai personai ir atkārtoti jāinstalē pārlūkprogrammas papildinājums, lai atspējotu Google Analytics. Ja datu subjekts vai kāda cita persona, kas atrodas viņu darbības sfērā, pārlūkprogrammas papildinājumu atinstalē vai atspējo, pārlūkprogrammas papildinājumu ir iespējams pārinstalēt vai atkārtoti aktivizēt. Papildinformāciju un piemērojamo Google konfidencialitātes politiku var atrast vietnē https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/ un vietnē http://www.google.com/analytics/terms/lv.html . Google Analytics sīkāk paskaidrots vietnē https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. ko var attiecināt uz viņu enerģijas domēnu, atinstalēt vai deaktivizēt, ir iespēja pārinstalēt vai atkārtoti aktivizēt pārlūkprogrammas papildinājumu. Plašāku informāciju un Google piemērojamo konfidencialitātes politiku varat atrast vietnēs https://www.google.com/intl/lv / policies / privacy / un http://www.google.com/analytics/terms/lv.html. Google Analytics sīkāk paskaidrots vietnē https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. ko var attiecināt uz viņu enerģijas domēnu, atinstalēt vai deaktivizēt, ir iespēja pārinstalēt vai atkārtoti aktivizēt pārlūkprogrammas papildinājumu. Plašāku informāciju un Google piemērojamo konfidencialitātes politiku varat atrast vietnēs https://www.google.com/intl/lv / policies / privacy / un http://www.google.com/analytics/terms/lv.html. Google Analytics sīkāk paskaidrots vietnē https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

 

4. Privātuma politika par Facebook izmantošanu un izmantošanu

Kontrolieris šajā vietnē ir integrējis uzņēmuma Facebook komponentus. Facebook ir sociālais tīkls.

 

Sociālais tīkls ir uz internetu balstīta sociālo tikšanās vieta, tiešsaistes kopiena, kas lietotājiem parasti ļauj sazināties savā starpā un mijiedarboties virtuālajā telpā. Sociālais tīkls var kalpot kā platforma viedokļu un pieredzes apmaiņai, vai arī ļauj interneta kopienai sniegt personisku vai biznesa informāciju. Facebook ļauj sociālo tīklu lietotājiem izveidot privātus profilus, augšupielādēt fotoattēlus un sazināties, izmantojot draugu pieprasījumus.

 

Facebook operētājsistēma ir Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ASV. Personas, kas atbildīgas par personas datu apstrādi, ja skartā persona dzīvo ārpus ASV vai Kanādas, ir Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Katrs šīs vietnes atsevišķās lapas apmeklējums, kuru pārvalda kontrolieris un kurā ir integrēts Facebook komponents (Facebook spraudnis), attiecīgās personas interneta pārlūks attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā automātiski Izmantojot Facebook komponentu, tiek lejupielādēts attiecīgā Facebook komponenta attēls. Visu Facebook spraudņu pārskatu var atrast vietnē https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Šī tehniskā procesa ietvaros Facebook saņem informāciju par to, kuru konkrēto mūsu vietnes apakšpusi apmeklē attiecīgā persona.

Ja datu subjekts vienlaikus tiek reģistrēts pakalpojumā Facebook, Facebook katru reizi, kad datu subjekts apmeklē mūsu vietni, un visā attiecīgās uzturēšanās laikā mūsu vietnē atzīst, kuru konkrēto mūsu vietnes apakšdaļu datu subjekts apmeklē. Šī informācija tiek apkopota, izmantojot Facebook komponentu, un Facebook to piešķir attiecīgajam datu subjekta Facebook kontam. Ja attiecīgā persona aktivizē kādu no mūsu vietnē integrētajām Facebook pogām, piemēram, pogu "Patīk", vai ja attiecīgā persona sniedz komentāru, Facebook piešķir šo informāciju attiecīgās personas personīgajam Facebook lietotāja kontam un saglabā šo personisko dati,

 

Facebook vienmēr saņem informāciju, izmantojot Facebook komponentu, ka datu subjekts ir apmeklējis mūsu vietni, ja datu subjekts ir pieteicies Facebook vienlaikus ar piekļuvi mūsu vietnei; tas notiek neatkarīgi no tā, vai persona noklikšķina uz Facebook komponenta vai nē. Ja datu subjekts nevēlas pārsūtīt šādu informāciju uz Facebook, tas var novērst pārsūtīšanu, pirms zvanīšanas uz mūsu vietni izrakstoties no sava Facebook konta.

 

Facebook publicētā datu politika, kas ir pieejama vietnē https://de-de.facebook.com/about/privacy/, sniedz informāciju par personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu, ko veic Facebook. Tajā arī paskaidrots, kuras iespējas Facebook piedāvā, lai aizsargātu datu subjekta privātumu. Turklāt ir pieejamas dažādas lietojumprogrammas, kas ļauj nomākt datu pārraidi uz Facebook. Šādas lietojumprogrammas datu subjekts var izmantot, lai nomāktu datu pārsūtīšanu uz Facebook.

 

 

5. Sociālie spraudņi no čivināt

Mēs izmantojam tā sauktos "sociālos spraudņus" no twitter.com, ko vada Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, Sanfrancisko, CA 94107, ar Twitter un atkārtota čivināšanas funkcijām. Ja izmantojat atkārtota čivināšanas funkcijas, apmeklētās vietnes tiks paziņotas trešajām pusēm un savienotas ar jūsu Twitter kontu. Sīkāku informāciju par to, kā Twitter apstrādā jūsu datus, jūsu tiesības un to, kā jūs varat aizsargāt savu personisko informāciju, skatiet Twitter konfidencialitātes politikā: http://twitter.com/privacy

 

 

6. Facebook atkārtots mārketings / atkārtotais mārketings

Mūsu lapās ir atkārtota mārketinga tagi no Facebook sociālā tīkla, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, ASV. Apmeklējot mūsu lapas, atkārtotā mārketinga tagi nodrošina tiešu savienojumu starp jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri. Facebook saņem informāciju, ka esat apmeklējis mūsu vietni ar savu IP adresi. Tā rezultātā Facebook var piešķirt mūsu lapu apmeklējumu jūsu lietotāja kontam. Šo informāciju mēs varam izmantot Facebook reklāmu attēlošanai. Mēs norādām, ka mēs kā lapu nodrošinātāji nezinām par nosūtīto datu saturu un to, kā tos izmanto Facebook. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Facebook konfidencialitātes politiku vietnē  https://www.facebook.com/about/privacy/ , Ja nevēlaties vākt datus, izmantojot pielāgoto mērķauditoriju, šīs lapas apakšdaļā varat deaktivizēt Facebook pikseļu.

 

7. Reklāmguvumu mērīšana ar Facebook apmeklētāju darbības pikseļu

Ar jūsu piekrišanu mēs savā vietnē izmantojam Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ASV ("Facebook") "apmeklētāju darbības pikseļu". Ar tās palīdzību mēs varam izsekot lietotāju darbībām pēc tam, kad viņi ir redzējuši vai noklikšķinājuši uz Facebook reklāmas. Tas ļauj mums izsekot Facebook reklāmas efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos. Šādi savāktie dati mums ir anonīmi, proti, mēs neredzam atsevišķu lietotāju personas datus. Tomēr šos datus glabā un apstrādā Facebook, par kuriem mēs jūs informējam pēc mūsu zināšanām. Saskaņā ar Facebook datu izmantošanas politiku Facebook var savienot šos datus ar savu Facebook kontu un arī saviem reklāmas mērķiem https://www.facebook.com/about/privacy/ . Jūs varat ļaut Facebook un tā saistītajiem uzņēmumiem rādīt reklāmas Facebook un ārpus tā. Šiem nolūkiem to var glabāt arī sīkdatnē jūsu datorā.

Šo piekrišanu var deklarēt tikai lietotāji, kas vecāki par 16 gadiem. Ja esat jaunāks, lūdzam lūgt padomu aizbildņiem.

 

VI.   Saņemt jaunumus

 

1.     Datu apstrādes apraksts un darbības joma

 

Mūsu vietnē jūs varat abonēt bezmaksas biļetenu. Reģistrējoties jaunumiem, mums tiek nosūtīti dati no ievades maskas, jo īpaši lietotāja e-pasta adrese.

 

 

Reģistrācijas laikā tiek apkopoti šādi dati:

 

 • Zvanītāja datora IP adrese
 • Reģistrācijas datums un laiks
 • Vārdu un uzvārdu

Lai apstrādātu datus, jūsu piekrišana tiek iegūta reģistrācijas procesā, un ir atsauce uz šo konfidencialitātes politiku.

 

 

 

Ja jūs pērkat preces vai pakalpojumus mūsu vietnē un šeit ievietojat savu e-pasta adresi, mēs to vēlāk varam izmantot, lai nosūtītu biļetenu. Šādā gadījumā biļetens sūta tiešo pastu tikai par jūsu līdzīgām precēm vai pakalpojumiem.

 

Saistībā ar datu apstrādi biļetenu sūtīšanai dati netiek izpausti trešajām personām. Dati tiks izmantoti tikai biļetena nosūtīšanai.

 

 

 

2.     Datu apstrādes tiesiskais pamats

 

Juridiskais pamats datu apstrādei pēc tam, kad lietotājs ir reģistrējies jaunumu saņemšanai, ir lietotāja piekrišana Art. 6. punkts 1 lit. GDPR.

 

 

Biļetena nosūtīšanas tiesiskais pamats preču vai pakalpojumu pārdošanas rezultātā ir § 7 Abs. 3 UWG.

 

3.     Datu apstrādes mērķis

Lietotāja e-pasta adreses kolekcija ir paredzēta, lai piegādātu biļetenu.

 

 

Citu personas datu vākšana saistībā ar reģistrācijas procesu ir paredzēta, lai novērstu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu vai izmantoto e-pasta adresi.

 

4.     Uzglabāšanas ilgums

Dati tiks izdzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami to vākšanai. Tāpēc lietotāja e-pasta adrese tiek saglabāta, kamēr ir aktivizēta biļetena abonēšana.

 

 

Citi reģistrētie procesā savāktie personas dati parasti tiek dzēsti pēc septiņu dienu laika.

 

5.     Opozīcija un izraidīšanas iespēja

Attiecīgais lietotājs jebkurā laikā var pārtraukt biļetena abonēšanu. Šim nolūkam katrā biļetenā ir atbilstoša saite.

 

Tas arī ļauj atcelt piekrišanu reģistrācijas procesā savākto personas datu glabāšanai.

 

 

VII.   reģistrācija

 

1.     Datu apstrādes apraksts un darbības joma

Mūsu vietnē mēs piedāvājam lietotājiem iespēju reģistrēties, sniedzot personisko informāciju. Dati tiek ievadīti ievades maskā, pārsūtīti mums un saglabāti. Datu pārsūtīšana trešajām personām nenotiek. Reģistrācijas procesā tiek apkopoti šādi dati:

 

Vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

 

Reģistrācijas laikā tiek glabāti arī šādi dati:

 

 • Lietotāja IP adrese
 • Reģistrācijas datums un laiks

Reģistrācijas procesa ietvaros tiek iegūta lietotāja piekrišana apstrādāt šos datus.

 

2.     Datu apstrādes tiesiskais pamats

Juridiskais pamats datu apstrādei ir lietotāja piekrišanas gadījumā Art. 6. punkts 1 lit. GDPR.

'

Ja reģistrācija kalpo tāda līguma izpildei, kura puse ir lietotājs, vai pirmslīguma pasākumu īstenošanai, papildu juridiskais pamats datu apstrādei ir Art. 6. punkts 1 lit. b GDPR.

 

3.     Datu apstrādes mērķis

Reģistrācijai, kas nav paredzēta līguma noslēgšanai ar lietotāju:

 

Lietotāja reģistrācija ir nepieciešama, lai mūsu vietnē nodrošinātu noteiktu saturu un pakalpojumus, piemēram, biļetenu abonementus, klientu kontu un citus.

 

Reģistrācijai, kas noslēdz līgumu ar lietotāju:

 

Lietotāja reģistrācija ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu ar lietotāju vai veiktu pirmslīguma pasākumus, piemēram, dalības reģistrāciju vai preces pirkšanu tiešsaistē.

 

4.     Uzglabāšanas ilgums

Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi tā vākšanai.

 

Reģistrācijai, kas nav paredzēta līguma noslēgšanai ar lietotāju:

 

Tas attiecas uz datiem, kas iegūti reģistrācijas procesā, kad reģistrācija mūsu vietnē tiek atcelta vai mainīta.

 

Reģistrācijai, kas noslēdz līgumu ar lietotāju:

 

Tas notiek reģistrācijas procesā līguma izpildei vai pirmslīguma pasākumu veikšanai, ja dati vairs nav nepieciešami līguma izpildei. Pat pēc līguma noslēgšanas var būt vajadzība uzglabāt līgumslēdzējas puses personas datus, lai izpildītu līgumiskās vai juridiskās saistības.

 

5.     Opozīcija un izraidīšanas iespēja

Kā lietotājam jums ir iespēja jebkurā laikā atcelt reģistrāciju. Jebkurā laikā varat mainīt par jums saglabātos datus, piemēram, biļetenu reģistrēšanai un citiem.

 

Ja dati ir vajadzīgi, lai izpildītu līgumu vai veiktu pirmslīguma pasākumus, datu pirmstermiņa dzēšana ir iespējama tikai tad, ja līgumā vai juridiskajās saistībās nav paredzēts svītrojums.

 

 

VIII.   Kontaktforma un e-pasta kontakts

 

1.         Datu apstrādes apraksts un darbības joma

Mūsu vietnē ir pieejama kontaktu veidlapa, kuru var izmantot elektroniskai saziņai. Ja lietotājs piekrita šai opcijai, ievades maskā ievadītie dati tiks mums nosūtīti un saglabāti. Šie dati ir:

 

Priekšmets, vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un komentāru lauks.

 

Ziņojuma nosūtīšanas brīdī tiek glabāti arī šādi dati:

 

 • Lietotāja IP adrese
 • Reģistrācijas datums un laiks

Lai apstrādātu datus nosūtīšanas procesa kontekstā, jūsu piekrišana ir iegūta un norādīta šim paziņojumam par konfidencialitāti.

 

Varat arī sazināties, izmantojot norādīto e-pasta adresi. Šajā gadījumā tiks glabāti lietotāja personas dati, kas pārsūtīti pa e-pastu.

 

Šajā kontekstā tas nenodod datus trešajām personām. Dati tiek izmantoti tikai sarunas apstrādei.

 

2.     Datu apstrādes tiesiskais pamats

Juridiskais pamats datu apstrādei ir lietotāja piekrišanas gadījumā Art. 6. punkts 1 lit. GDPR.

 

E-pasta sūtīšanas laikā nosūtīto datu apstrādes juridiskais pamats ir 6. panta 1. punkts. f GDPR. Ja e-pasta kontakta mērķis ir noslēgt līgumu, tad apstrādes papildu juridiskais pamats ir Art. 6. punkts 1 lit. b GDPR.

 

3.     Datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrāde no ievades maskas mums kalpo tikai kontakta apstrādei. Ja sazināties pa e-pastu, tas ietver arī nepieciešamās likumīgās intereses par datu apstrādi.

Pārējie personas dati, kas apstrādāti nosūtīšanas procesā, palīdz novērst kontaktinformācijas ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošināt mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību.

 

4.     Uzglabāšanas ilgums

Dati tiks izdzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami to vākšanai. Attiecībā uz personas datiem no kontaktu veidlapas ievades formas un uz e-pastu nosūtītajiem datiem tas ir gadījums, kad attiecīgā saruna ar lietotāju ir beigusies. Saruna tiek pārtraukta, kad no apstākļiem var secināt, ka attiecīgie fakti ir galīgi noskaidroti.

 

Sūtīšanas procesā savāktie papildu personas dati tiks dzēsti ne vēlāk kā pēc septiņām dienām.

 

5.     Opozīcija un izraidīšanas iespēja

Lietotājam ir iespēja jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja lietotājs sazinās ar mums pa e-pastu, viņš jebkurā laikā var iebilst pret savu personas datu glabāšanu. Šādā gadījumā sarunu nevar turpināt. Pretrunai jābūt rakstveidā.

 

Visi personas dati, kas tiek glabāti sakaru laikā, tiks izdzēsti šajā gadījumā.

 

 

IX.   Attiecīgās personas tiesības

 

Ja personas datus apstrādā jūs, jūs esat attiecīgā persona GDPR nozīmē un jums ir šādas tiesības atbildīgajai personai:

 

1.     Tiesības uz informāciju

Jūs varat lūgt atbildīgo personu apstiprināt, vai mēs apstrādājam ar jums saistītos personas datus.

Ja šāda apstrāde ir pieejama, jūs varat pieprasīt no atbildīgās personas informāciju par šādu informāciju:

(1)       par kuriem apstrādā personas datus;

(2)       apstrādāto personas datu kategorijas;

(3)       saĦēmēji vai saĦēmēju kategorijas, kurām ar jums saistītie personas dati ir atklāti vai joprojām tiek atklāti;

(4)       plānotais jūsu personas datu glabāšanas laiks vai, ja nav konkrētas informācijas, uzglabāšanas ilguma noteikšanas kritēriji;

(5)       tiesības uz jūsu personas datu labošanu vai izdzēšanu, tiesības uz datu apstrādātāja apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;

(6)       tiesības pārsūdzēt uzraudzības iestādē;

(7)       visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas datus neiekasē no datu subjekta;

(8)       automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilu veidošana saskaņā ar 22 (1) un (4) GDPR, un vismaz šajos gadījumos - nozīmīga informācija par iesaistīto loģiku, kā arī datu apstrādes subjekta darbības apjoms un paredzētā ietekme.

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, vai jūsu personiskā informācija attiecas uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju. Šajā sakarā jūs varat pieprasīt atbilstošas ​​garantijas saskaņā ar. Art. 46 GDPR saistībā ar pārsūtīšanu.

Šīs piekļuves tiesības var ierobežot tiktāl, ciktāl tas var padarīt neiespējamu vai būtiski ietekmēt pētniecības vai statistikas mērķu īstenošanu, un ierobežojums ir vajadzīgs pētniecības vai statistikas mērķiem.

 

Saskaņā ar Federālo datu aizsardzības likumu jums ir tiesības uz bezmaksas informāciju par jūsu saglabātajiem datiem, kā arī tiesības uz šo datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Piemēram, jūs varat uzdot jautājumus, izmantojot šādu e-pasta adresi: Atbalsts

 

Saskaņā ar ODR regulas 14. panta 1. punktu Eiropas Komisija nodrošina tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu (OS), kas atrodama vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

2.     Tiesības labot

Jums ir tiesības uz datu apstrādātāja labošanu un / vai papildināšanu, ja jūsu apstrādātie personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi. Atbildīgajai personai nekavējoties jāveic labojums.

Tās labošanas tiesības var ierobežot tiktāl, ciktāl tas var padarīt neiespējamu vai nopietni ietekmēt pētniecības vai statistikas mērķu īstenošanu, un ierobežojums ir vajadzīgs pētniecības vai statistikas mērķiem.

 

3.     Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Jūs varat pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi ar šādiem nosacījumiem:

(1)       ja jūs apstrīdat sava personiskās informācijas precizitāti uz laiku, kas ļauj kontrolierim pārbaudīt jūsu personiskās informācijas precizitāti;

(2)       apstrāde ir nelikumīga, un jūs atsakāties dzēst personas datus, un tā vietā prasa ierobežot personas datu izmantošanu;

(3)       datu apstrādātājam vairs nav vajadzīgi personas dati apstrādes nolūkos, bet jums tas nepieciešams, lai aizstāvētu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības; vai

(4)       ja jūs esat iebildis pret apstrādi saskaņā ar Art. 21 (1) GDPR, un vēl nav skaidrs, vai atbildīgās personas likumīgie iemesli atsver jūsu iemeslus.

Ja ar jums apstrādāto personas datu apstrāde ir ierobežota, šos datus var izmantot tikai ar jūsu piekrišanu vai nolūkā apgalvot, īstenot vai aizstāvēt juridiskas prasības vai aizsargāt citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgu sabiedrības interešu dēļ Savienība vai dalībvalsts.

Ja apstrādes ierobežojums ir ierobežots saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem, atbildīgā persona jūs informēs pirms ierobežojuma atcelšanas.

Tās tiesības ierobežojums apstrādes var tikt ierobežotas tiktāl, ciktāl tas ir iespējams, lai padarītu neiespējamu vai būtiski ietekmēt realizāciju pētniecības vai statistikas vajadzībām, un ierobežojums ir nepieciešams, lai veiktu pētījumu un statistikas nolūkos.

 

4.     Tiesības uz atcelšanu

 

a)     Pienākums dzēst

Jūs varat pieprasīt, lai personas datu apstrādātājs nekavējoties izdzēstu savu personīgo informāciju, un kontrolierim ir pienākums nekavējoties dzēst šo informāciju, ja ir redzams viens no šiem:

(1)       Jūsu personas dati vairs nav vajadzīgi nolūkiem, kādiem tie tika savākti vai citādi apstrādāti.

(2)       Jūs atsaucat savu piekrišanu, kurai apstrāde atbilst Art. 6. punkts 1 lit. a vai Art. 9. punkts 2 lit. GDPR, un apstrādei nav cita juridiska pamata.

(3)       Pēc. Art. 21. punkts 1 GDPR iebildums pret apstrādi un apstrādei nav iepriekš pamatotu iemeslu, vai arī jūs glabājat dārgakmeni. Art. 21. punkts 2 GDPR Iebildumi pret apstrādi.

(4)       Jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.

(5)       Ar jums saistīto personas datu svītrojums ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskas saistības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai to dalībvalstu tiesību aktiem, uz kurām attiecas personas datu apstrādātājs.

(6)                   Jūsu personas dati tika apkopoti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas piedāvāti saskaņā ar Art. 8 (1) GDPR.

 

b)     informācija trešām personām

Ja atbildīgā persona ir publiskojusi ar jums saistītos personas datus un ir piekritusi GDPR 17. panta 1. punkts, tā veic atbilstošus pasākumus, tostarp tehniskos līdzekļus, lai informētu datu apstrādātājus, kuri apstrādā personas datus, par kuriem esat identificēts kā ietekmēts, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un ieviešanas izmaksas. saites uz šādiem personas datiem vai šādu personas datu kopijām vai kopijām.

 

c)     Izņēmumi

Tiesības dzēst nav, ja apstrāde ir nepieciešama

(1)       izmantot tiesības uz vārda un informācijas brīvību;

(2)       lai izpildītu juridiskas saistības, kurām saskaņā ar Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem ir jāpārstrādā personas datu apstrādātājs, vai vispārējas intereses uzdevuma veikšanai vai valsts pārvaldes iestādes pilnvaru īstenošanai;

(3)       sabiedrības interešu apsvērumu dēļ sabiedrības veselības jomā saskaņā ar 9. panta 2. punkts h un i un Art. GDPR 9 (3);

(4)       arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskos vai vēsturiskos pētījumos vai statistikas vajadzībām saskaņā ar GDPR 89. panta 1. punkts, ciktāl a) apakšpunktā minētie likumi, iespējams, padarīs neiespējamu vai nopietni ietekmēs šīs apstrādes mērķu sasniegšanu, vai

(5)       aizstāvēt, īstenot vai aizstāvēt tiesiskās prasības.

 

5.     Tiesības uz informāciju

Ja jums ir tiesības apstrādātājam labot, dzēst vai ierobežot apstrādi, viņam / viņai ir pienākums informēt visus saņēmējus, kuriem jūsu personas dati ir atklāti, par šo datu labošanu vai dzēšanu vai apstrādes ierobežojumiem, ja vien: izrādās neiespējami vai ietver neproporcionālas pūles.

Jums ir tiesības atbildīgajai personai saņemt informāciju par šiem saņēmējiem.

 

6.     Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt personiski identificējamu informāciju, kuru strukturētā, izplatītā un mašīnlasāmā formātā sniedzat kontrolierim. Turklāt jums ir tiesības pārsūtīt šos datus citai personai, netraucējot personai, kura atbild par personas datu sniegšanu, ar nosacījumu, ka

(1)       apstrāde ar piekrišanu saskaņā ar Art. 6. punkts 1 lit. GDPR vai Art. 9. punkts 2 lit. GDPR vai saskaņā ar līgumu Art. 6. punkts 1 lit. b GDPR ir balstīts un

(2)       apstrāde notiek automātiski.

Izmantojot šīs tiesības, jums ir arī tiesības iegūt, ka jūsu personas dati, kas attiecas uz jums, tiek tieši nosūtīti no vienas personas otrai, ciktāl tas ir tehniski iespējams. Citu personu brīvības un tiesības tas nedrīkst ietekmēt.

Tiesības uz datu pārnesamību neattiecas uz personas datu apstrādi, kas nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenotu personas datu apstrādātājam deleģēto oficiālo pilnvaru.

 

7.     Tiesības iebilst

Jums ir tiesības jebkurā laikā iemeslu dēļ, kas izriet no jūsu konkrētās situācijas, pret jūsu personas datu apstrādi, kas saskaņā ar Art. 6. punkts 1 lit. e vai f GDPR iebilst; tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

Pārzinējs vairs neapstrādās ar jums saistītos personas datus, ja vien viņš nevar pierādīt pārliecinošu likumīgu apstrādes pamatojumu, kas pārsniedz jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai arī apstrāde ir paredzēta, lai izpildītu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

Ja ar jums saistītie personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi šādas reklāmas nolūkā; tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešo pastu.

Ja jūs iebilstat pret apstrādi tiešās tirdzniecības nolūkos, jūsu personas dati vairs netiks apstrādāti šajos nolūkos.

Neatkarīgi no Direktīvas 2002 / 58 / EC, jums ir iespēja informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanas kontekstā izmantot savas tiesības iesniegt pretenzijas, izmantojot automatizētas procedūras, kurās izmanto tehniskās specifikācijas.

Jums arī ir tiesības apstrādāt ar jums saistītus personas datus zinātnisku vai vēsturisku pētījumu vai statistikas vajadzībām tādu iemeslu dēļ, kas izriet no jūsu konkrētās situācijas. Art. 89. punkts 1 GDPR ir pretrunā.

Tās iebildumu tiesības var ierobežot tiktāl, ciktāl tas var padarīt neiespējamu vai būtiski ietekmēt pētniecības vai statistikas mērķu īstenošanu un ka ierobežojums ir vajadzīgs pētniecības vai statistikas mērķu sasniegšanai.

 

8.     Tiesības atsaukt datu aizsardzības piekrišanas deklarāciju

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu datu aizsardzības deklarāciju. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas tiek veikta, pamatojoties uz piekrišanu, līdz atsaukšanai.

 

9.     Automātiska lēmuma pieņemšana katrā gadījumā atsevišķi, ieskaitot profilēšanu

Jums ir tiesības netikt pakļautam lēmumam, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi - ieskaitot profilēšanu -, kam būs juridisks spēks vai līdzīgi ietekmēs jūs līdzīgā veidā. Tas neattiecas uz lēmumu

 

(1)       ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp jums un kontrolieri,

(2)       ir pieļaujams saskaņā ar Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, uz kuriem attiecas personas datu apstrādātājs, un ja šādi tiesību akti satur piemērotus pasākumus, lai aizsargātu jūsu tiesības un brīvības un likumīgās intereses, vai

(3)       ar savu skaidru piekrišanu.

Tomēr šie lēmumi nedrīkst būt balstīti uz īpašām personas datu kategorijām saskaņā ar Art. GDPR 9. panta 1. punkts, ja vien 9. panta 2. punkts a vai g un ir veikti atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu tiesības un brīvības, kā arī jūsu likumīgās intereses.

 

Attiecībā uz lietās, kas minētas (1) un (3), atbildīgā persona veic atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu tiesības un brīvības un to likumīgās intereses, tostarp vismaz tiesības iegūt personas iejaukšanos personas datu apstrādātāja statusā, izteikt savu nostāju un uzklausīt lēmumu par apstrīdēšanu.

 

10.   Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Neskarot citus administratīvus vai tiesiskas aizsardzības līdzekļus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tās dzīvesvietas dalībvalstī, darba vietā vai iespējamā pārkāpuma vietā, ja jūs uzskatāt, ka personas datu apstrāde dati par jums ir pret GDPR pārkāpj.

 

Uzraudzības iestāde, kurai iesniegta sūdzība, informē sūdzības iesniedzēju par sūdzības statusu un rezultātiem, tostarp par tiesiskās aizsardzības iespēju saskaņā ar GDPR 78.